Marina Gassol

Marina Gassol

Participació · Infància

Ciutat Vella

Diplomada en Direcció i Administració d'Empreses. Personal laboral de la Generalitat de Catalunya des de 1995 primer al DOGC (1995-2016) i a l'Oficina de Seguiment i Suport a les Comissions Paritàries Estat-Generalitat (2016-2020). Actualment Regidora a l'Ajuntament de Barcelona. Membre de la Junta Territorial de Barcelona (2014-2020) i Junta General de FAPAC (2017-2020) (vocalia pedagògica i curricular). Presidenta de l'AFA Escola Àngel Baixeras (2014-2019). Ha format part de diferents plataformes veïnals de Ciutat Vella. Presidenta d'ERC-Barcelona Vella. Vicesecretària i secretària d'Organització d’ERC-Barcelona.

Contacta amb nosaltres