La transformació, l’única sortida possible

La Covid-19 ha provocat un sotrac inesperat que ens ha obligat a aturat la nostra societat i la nostra economia com no havien fet mai. Ara sabem que tenim una oportunitat que no podem deixar passar. Estem convençuts que cal impulsar polítiques valentes per revertir els efectes de la pandèmia aprenent de la darrera crisi del 2008 i garantint que no hi haurà cap retallada de drets i llibertats.

Ser capaços de fer les coses millor i fer que Barcelona tingui un paper clau, esdevenint referent en el canvi de paradigma. Activem mesures per assegurar l'accés de tothom a serveis bàsics, promocionar el comerç de proximitat i garantir els drets dels treballadors i treballadores, facilitar l’accés a l’habitatge, marcar l’educació i la cultura com una prioritat, canviar el model de turisme, reformular la mobilitat per combatre l’emergència climàtica, posar les cures al centre i aplicar la perspectiva de gènere en totes les politiques i no oblidar els grans reptes de Barcelona i l’Àrea Metropolitana.

Ara comencem de nou i aquest nou principi demana risc i intel·ligència col·lectiva, perquè hem de dissenyar i aplicar estratègies de transformació a l’altura dels reptes d'aquesta ciutat.

 

Publicacions