ÀREA D’ORGANITZACIÓ, SEGURETAT i TERRITORI

Jordi Coronas. Regidor responsable de l’àrea

Jordi Castellana. Regidor d’Hisenda i Pressupostos

 

Coordinació de govern

Oficina de dades

Règim intern

Transició digital

Administració electrònica

Districtes i descentralització

Benestar animal

Prevenció i Seguretat

Justícia de Proximitat

Guàrdia Urbana

Extinció d’incendis i salvament

TMB

Parcs i Jardins

Neteja