DIRECCIÓ i COORDINACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL

Secretari General del Grup. Jordi Angusto

Direcció d’Anàlisi i Prospectiva

Direcció de Territori i Coneixement

Direcció de Premsa i Comunicació

Coordinador de l’Activitat Institucional

Cap de Secretaria i Protocol

Equip d’assessoria tècnica

Consellers i conselleres de districte

Consell del Govern d’Impuls. Format per membres de la candidatura i assessors externs que han col·laborat en la definició del projecte.